Ahogy Allah írja le Magát a Koránban

"Mondd: Ő Allah, Aki egy. Ő az Örökkévaló, a Feltétlen Létező, Aki az egész létezés oka. Ő nem nemzett és nem nemzetett. Nincs semmi, ami társa vagy párja lehetne." (112:1-4)

  

"Ő Allah, Akin kívül nincs más isten; Ő az értelem felfogóképességét meghaladó, és az ésszel felfogható igazságokat is tudja; Ő a Kegyelmes, a Könyörületes. Ő Allah, Akin kívül nincs más isten; Ő a létezés kizárólagos birtokosa, a szentség forrása, Ő maga a megváltás, a bizalom és a biztonság központja, a feltétlen hatalom tulajdonosa, Akinek vitathatatlan a felsőbbsége, Aki mindig keresztülviszi az akaratát, Akinek nem ismer határt a nagysága. A Magasságos Allah távol áll és mentes mindattól, amit Hozzá társítanak. Ő Allah, a feltétlen teremtő, Aki minta nélkül teremtett, Aki megformálta őket. Őt illeti minden tökéletesség. Minden, ami az egekben és a földön van az Ő határtalan dicsőségét hirdeti: Mert Ő a legfenségesebb minden fenség közül, Ő a végtelen bölcsesség birtokosa!" (59:22-24)

 

"Allah, Akin kívül nincs más isten, az abszolút élő, az élet és a létezés forrása és támasza." (3:2)

 

"Allah, nincs más isten, csak Ő; a legszebb tulajdonságok és minden tökéletesség Őt illeti." (20:8)

 

"Allah az egek és a föld fénye. Az Ő fénye olyan, mint egy zug, amelyben lámpás van. A lámpás egy kristálygömbben van, a kristálygömb pedig mintha igazgyöngyhöz hasonló(an ragyogó) csillag lenne. (A lámpás) egy áldott olajfa olajától lobban fel, mely nem keleti, és nem nyugati, (s) az olaja csaknem anélkül fénylik, hogy tűz érte volna. Fény a fényen! Allah a világosságához vezetni azt, aki akarja (a vezetést)." (24:35)

 

"Allah az, Aki megteremtett benneteket, aztán gondoskodott rólatok, azután a halálba küld, és végül újra életre kelt titeket. Hát van-e azok között, akiket Hozzá társítotok bárki, aki képes véghezvinni ezekből valamit? Ő a magasztos, mennyire felette áll mindazoknak, amiket Hozzá társítanak!" (30:40)

 

"Allah az, Aki kezdetben gyengének teremtett benneteket, majd a gyengeség után erőt adott, aztán -az erő után- (ismét) erőtlenséget és ősz hajat adott: Ő azt teremt, amit akar; mert Ő mindent tud és mindenre képes." (30:54)

 

"Allah, nincs más isten, csak Ő; az abszolút élő, az élet és a lét támasza. Nem vesz rajta erőt feledékenység, sem álom. Az Övé minden, mi az egekben és a földön van. Vajon ki az, aki közbenjárhatna Nála az Ő engedélye nélkül? A szolgái előtt levő (nyilvánvaló) és a mögöttük levő (titkos) dolgokat is tudja; viszont ők nem foghatnak fel semmit az Ő tudásából, kivéve, amit Ő akar. A trónusa átfogja az egeket és a földet, és a megőrzésük (felügyeletük) nem esik nehezére. Valóban csak Ő a magasztos, a hatalmas!" (2:255)

 

"Allah, nincs más isten, csak Ő, Bizony össze fog gyűjteni titeket a Feltámadás Napján, amelynek eljöveteléhez kétség nem férhet. Ki lehet igazabb szavú Allahnál?" (4:87)

 

"Ó emberek! Ti vagytok Allahra utalva. Allah azonban nem szorul senkire, Ő végtelen gazdagság birtokosa és magasztalásra méltó." (35:15)

 

"Vajon Allah nem elég a szolgájának, hogy ők Rajta kívül mással akarnak félelmet kelteni benned?" (39:36)

 

"Aki hatalomra és tekintélyre vágyik, (az jól jegyezze meg, hogy) minden hatalom és tekintély forrása Allah. Hozzá (csak) a jó szó emelkedik fel, a jó szót pedig a jó cselekedet juttatja fel Hozzá." (35:10)

 

"Allahot illetik meg az egek és a föld rejtett titkai. Hozzá lesz majd minden dolog visszatérése (előbb-utóbb minden úgy alakul, ahogy Ő megmondta) Ezért csak Őt szolgáld, és csak Rá hagyatkozz; (a te Urad jól tudja, hogy mit cselekszetek) mert a te Urad nem közönyös azzal szemben, amit tesztek."(11:123)

"Aki egész lényét aláveti Allahnak, és úgy szolgálja Őt, mintha látná (Allahot), az a legszilárdabb fogódzóba kapaszkodik. Végül minden dolog térül-fordul, aztán Allah elé kerül, Aki határoz a kimenetelükről." (31:22)

 

"Soha nem vagyok igazságtalan a szolgákkal szemben." (50:29)

 

"Nem mi voltunk igazságtalanok velük, hanem ők voltak igazságtalanok saját magukkal szemben." (11:101)

 

"Hát nem dicső-e Allah, és nem-e Ő az, Aki nem hagyja kifizetetlenül a rossztettek számláját?" (39:37)

 
"Meneküljetek Allahhoz" (51:50)
 

"Jól jegyezzétek meg, hogy Allahot nem tudjátok megkerülni" (9:3)

 

"Mondd: Egy tanácsom van nektek: akár egyedül, akár másokkal vagytok, őrizzétek meg Allahhal szemben a helyes magatartást!" (34:46)

 

"Mondd: Ó Allah, a hatalom feltétlen birtokosa! Annak adod a hatalmat, akinek akarod, és attól veszed el, akitől akarod. Felemeled, akit akarsz, és lealacsonyítod, akit akarsz. Minden jó a Te kezedben van, mert Te mindenre képes vagy." (3:26)

 

"Bizony a ti Uratok Allah, Aki hat szakaszban teremtette az egeket és a földet, és a korlátlan erő és hatalom posztjára helyezkedett. Ő az, Aki betakarja a nappalt az éjszakával, mely szünet nélkül követi azt. És Ő az, Aki a parancsa alá vetette a Napot, a Holdat és a csillagokat. Tudjátok meg, hogy Őt illeti a teremtés és a parancs. Áldassék Allah, a Világok Ura!" (7:54)

 

"Mondd: Ha atyáitok, gyermekeitek, testvéreitek, házastársaitok, a nemzetségetek, a vagyonotok, amelyre szert tettetek, az üzlet, amitől tartotok, hogy rosszul fog menni, és a hajlékaitok, amelyek tetszenek nektek ? kedvesebbek nektek, mint Allah és a Küldötte, és az Ő útján való törekvés, akkor várjatok, míg be nem teljesedik Allah parancsa! Bizony Allah nem vezeti a helyes útra azt a népet, amely felelőtlenül viselkedik." (9:24)